Join us

(English version below)

1. De ce aș adera la RTMC ?

Principala motivaţie a unui potenţial membru RTMC trebuie să fie dorinţa de a susţine fenomenul thrash metal (şi prin asociere, a întregii scene de metal) în Romania. Toate activităţile RTMC se bazează din punct de vedere financiar, în primul rând pe cotizaţiile membrilor, fiind prima asociaţie de acest gen din ţară care activează în această zonă muzicală. Astfel, membrii RTMC vor contribui direct la organizarea de evenimente (concerte, târguri, excursii, petreceri etc.) care, în lipsa unui astfel de club, ar fi avut mai puţine şanse de a exista.Ca beneficii, membrii RTMC vor avea reduceri ori gratuităţi la evenimentele organizate de club, precum şi la o mare parte din cele organizate de partenerii acestuia. Poate mai important decât atât, clubul va oferi posibilitatea membrilor săi de a-şi folosi abilităţile, talentele ori ideile, fie că e vorba de articole ori recenzii, grafică/design, idei de proiecte noi sau de îmbunătăţire a celor planificate deja. Toate acestea, desigur, cu necesara condiţie de a se referi la domeniul vizat de club.

2. Cum mă înscriu în RTMC ? 

În primul rând, trebuie citit Regulamentul de ordine interioară al Romanian Thrash Metal Club (PDF). Apoi, trebuie completată Cererea de adeziune (PDF), scanată şi ori trimisă la members(at)rtmc(dot)ro ori înmânată personal unuia dintre membri fondatori ai clubului. Urmeaza o perioadă “de probă” de până la 6 luni în care potenţialul membru trebuie să-şi arate interesul pentru domeniul de activitate al clubului, principalul, dar nu singurul, mod de a constata acest lucru fiind prezenţa la evenimente. Odată trecută cu bine aceasta perioadă, devine membru deplin al RTMC.

3. Care sunt obligaţiile mele ca membru ?

În principal, un membru trebuie să-şi plătească la timp cotizaţia şi să fie prezent la cât mai multe dintre evenimentele organizate, susţinute sau recomandate de către club. Desigur, trebuie urmate şi câteva reguli de bun simţ, în relaţiile dintre membri, precum şi în cele dintre oricare membru RTMC şi persoanele din exteriorul clubului. Detalii suplimentare sunt prezentate în regulamentul RTMC.


1. Why should I join RTMC ?

The main reason for a potential RTMC member ought to be the desire to support the thrash metal phenomenon (and by association, the entire metal scene) in Romania. Most of our activities are based, financially speaking, primarily on membership contributions, thus being the first association of its kind in the country working in the music area. Consequently, RTMC members will contribute directly to the events (concerts, fairs, tours, parties, etc.) which, in the absence of such a club, would have less chance of becoming a reality.

As benefits, RTMC members will enjoy discounts or free entrance at club events, as well as the majority of those organized by its partners. Perhaps more importantly, the club will encourage its members to use their skills, talents and ideas, be it articles or reviews, graphics and design, ideas for new projects or improving some of their older ones. The only condition, of course, is that it has to be related to our area of interest.

2. How do I join RTMC ?

First, you must read the Club’s internal regulations (PDF). Yes, right now we have this regulations document only in romanian (but it’s nothing special, just common sense stuff) you could email us – members(at)rtmc(dot)ro, for more details, you could use Google Translate or you could have a romanian friend translate the text for you. Then, you must fill out the Membership application (PDF), scan and sent it to members(at)rtmc(dot)ro or deliver it in person to one of the founding members of the club. The next step is a “trial” period of up to six months, during which the potential members must show their interest in the activity of the club, the main (but not only) way is participating in events. Provided that you do all that, after this period you may become a full member of RTMC.

3. What are my obligations as a member ?

Basically, a member must pay their fees on time and to attend as many venues as possible, organized, supported or recommended by the club. Of course, some common sense rules must also be followed, regarding relationships between members, as well as those between a RTMC member and someone outside the club. For more details see the internal regulations section.